THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CAM SƠN MAI”

1.     Logo NHCN CAM SƠN MAI

2.     Phạm vi danh mục sản phẩm và dịch vụ được bảo hộ

 • Nhóm 31: Quả cam tươi (01 sản phẩm);
 • Nhóm 35: Mua bán quả cam tươi (01 dịch vụ).

3.     Tình trạng bảo hộ

 • Ngày nộp đơn: 05/06/2019
 • Số đơn: 4-2019-19902
 • Ngày chấp nhận hợp lệ 31/07/2019, Quyết định số 63019/QĐ-SHTT
 • Ngày cấp văn bằng bảo hộ: 31/10/2019 Quyết định số 96278/QĐ-SHTT
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 335147
 • Thời hạn bảo hộ: Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).
QD ve viec chap nhan don hop le

Quyết định chấp nhận hợp lệ đơn đăng ký NHCN “ CAM SƠN MAI”

VBBH NHCN Cam Son Mai

Giấy chứng nhận đăng ký NHCN “CAM SƠN MAI”

 

 

 

4.     Thông tin Chủ sở hữu

 • Tên đầy đủ: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN
 • Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.
 • Điện thoại: 0393 875 432 – Fax: 0393 879 024
 • Email: [email protected]

5.     Khu vực sản xuất được chứng nhận

Khu vực sản xuất quả cam chanh mang NHCN “Cam Sơn Mai” gồm toàn xã trên địa bàn huyện Hương Sơn.

(Chi tiết như bản đồ Khu vực sản xuất quả cam chanh mang NHCN “Cam Sơn Mai”)

6.     Điều kiện sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận

Tổ chức, cá nhân đáp ứng toàn bộ các điều kiện sau đây thì được Tổ chức quản lý NHCN xem xét cấp phép quyền sử dụng NHCN “Cam Sơn Mai”

 • Có thực hiện hoạt động sản xuất (trồng) hoặc dịch vụ kinh doanh mua bán cây cam chanh được trồng tại khu vực địa lý vùng trồng quả cam chanh mang NHCN “Cam Sơn Mai”’
 • Có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận tương ứng được quy định tại phụ lục TIÊU CHUN SN PHM VÀ DCH V MANG NHÃN HIU CHNG NHN “CAM SƠN MAI kèm theo Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai”
 • Có Hồ sơ đề nghị cấp “Giấy chứng nhận” theo quy định.
 • Cam kết tuân thủ Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Cam Sơn Mai”, các quy định khác của Tổ chức quản lý NHCN “Cam Sơn Mai” và các văn bản pháp luật có liên quan về sở hữu trí tuệ.
 • Đồng ý trả phí sử dụng NHCN “Cam Sơn Mai” theo quy định

7.     Trường hợp chấm dứt quyền sử dụng NHCN

Quyền sử dụng NHCN “Cam Sơn Mai” bị chấm dứt khi xảy ra một trong các điều kiện sau:

 • Sản phẩm, dịch vụ không còn đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận.
 • Người sử dụng vi phạm các quy định về sử dụng NHCN.
 • Người sử dụng cung cấp thông tin không trung thực nhằm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN.
 • Người sử dụng tự ý sửa chữa, tẩy xóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN.
 • Người sử dụng không còn tồn tại.
 • Người sử dụng ngừng hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm mang NHCN trong hai năm liên tiếp; hoặc có tuyên bố chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang NHCN.
 • Người sử dụng tự ý chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN cho tổ chức, cá nhân khác.